AKCIJA Testo 330 LX analizatora sa gratis NO ćelijom

Testo promotivna prodaja 330 LX analizatora 

 

POPUST 30% na redovne cijene

 

Testo 330-1 LX / NO s pisačem

 

Kataloški br. 0632 6033 51

 

AKCIJSKA CIJENA: 10.328,00 kn + PDV


Analizator dimnih plinova Testo 330-1LX s O2, CO bez H2 i NO ćelijom

  • Sonda dimnih plinova duljine 180 mm, Ø 6 mm
  • Brzi pisač
  • Testo kofer za analizator, sondu i pribor
  • Internacionalni punjač
  • Garancija: 5 godina na O2 i CO ćeliju
  • 2 godine na uređaj i NO ćeliju
  • 1 godina na termopar sondu i bateriju

 

 

Testo 330-2 LC / NO s pisačem

 

Kataloški br. 0632 6034 52

 

AKCIJSKA CIJENA: 11.858,00 kn + PDV


Analizator dimnih plinova Testo 330-2 LC s O2, CO_H2, NO ćelijom i bluetoothom

• Sonda dimnih plinova duljine 180 mm, Ø 6 mm
• Brzi pisač
• Testo kofer za analizator, sondu i pribor
• Garancija: 5g. na O2 i CO ćeliju
• 2 godine na uređaj i NO ćeliju
• 1 godina na termopar sondu i bateriju

• Internacionalni punjač