Analizatori kvalitete el. energije
Prikazano 5 proizvoda.

Mjerni instrument za analizu kvalitete električne energije u klasi A sa velikim ekranom u boji i mogućnošću pristupa podacima preko interneta za vrijeme trajanja snimanja parametara mreže.

Trofazni analizator kvalitete električne energije i logger u skladu s novim IEC 61000-4-30 Class-A standardom (EN 50160).

Pogodan za snimanje kvalitete električne energije na fotonaponskim elektranama prije i nakon puštanja u rad.

MI 2130

Jednofazni analizator kvalitete napona

Novi vrhunski uređaj za analizu kakvoće električne energije usklađen prema IEC61000-4-30 klasa A

Analiza podataka i pregled parametara u skladu sa EN 50160

Strujna kliješta za analizu snage sa visokim stupnjem sigurnosti: 600V CAT IV / 1000V CAT III za mjerenja na ulazima instalacije u objekt