Prikazano 2 proizvoda.

Instrument za indirektno mjerenje napona dodira i koraka

MI 3295 

Instrument namijenjen za ispitivanje zaštitnog uzemljenja elektrana, trafostanice i ostalih elektroenergetskih sustava. Sustav se sastoji od generatora struje i autonomnog mjerača napona. Zbog jakih struja(i do 55A) mogućnost instrumenta da efektivno poništava smetnje omogućava točno i stabilno mjerenje napona koraka i dodira pri razlučivosti do 10μV. Nekoliko voltmetara može se koristiti istovremeno za bržu analizu distribuciju napona oko mjernog objekta. Svi izmjereni rezultati i parametri mjerenja mogu se pohraniti u memoriju instrumenta za daljnje prebacivanje na računalo, analizu i izradu izvještaja pomoću HVLink PRO programskog paketa.