Prikazano 4 proizvoda.

MI 3152 EurotestXC je instrument iz nove generacije Metrelovih višenamjenskih mjernih instrumenata za ispitivanje sigurnosti instalacija sukladno IEC / EN 61557 standardu. 

MI 3108

Jedinstveni instrument na tržištu sa mogućnošću ispitivanja elektroinstalacije po IEC/EN 61557 te fotonaponske grane po EN 62246. Pored mjerenja definiranih u normi instrument može prikazati I - U karakteristiku, proračun STC vrijednosti kao i snagu na DC i AC strani invertera.

Posebna pažnja posvećena je i sigurnosti tako da zahvaljujući PV sigurnosnoj sondi  instrument možete odspojiti od strujnog kruga u bilo kojem trenutku.

MI 3105 EU

Multifunkcijski digitalni instrument za provjeru ispravnosti i sigurnosti niskonaponskih elektroinstalacija u skladu sa standardom EN 61557 sa tipnim odobrenjem za RH

MI 2086

NAJPRODAVANIJI MODEL ODLAZI U ZASLUŽENU MIROVINU.

Njegova dostojna zamjena došla je u obliku modela MI 3152

Multifunkcijski digitalni instrument za provjeru ispravnosti i sigurnosti niskonaponskih elektroinstalacija u skladu sa standardom EN 61557 sa tipskim odobrenjem za RH.