Prikazano 4 proizvoda.

MI 3152 EurotestXC je instrument iz nove generacije Metrelovih višenamjenskih mjernih instrumenata za ispitivanje sigurnosti instalacija sukladno IEC / EN 61557 standardu. 

MI 3108

Jedinstveni instrument na tržištu sa mogućnošću ispitivanja elektroinstalacije po IEC/EN 61557 te fotonaponske grane po EN 62246. Pored mjerenja definiranih u normi instrument može prikazati I - U karakteristiku, proračun STC vrijednosti kao i snagu na DC i AC strani invertera.

Posebna pažnja posvećena je i sigurnosti tako da zahvaljujući PV sigurnosnoj sondi  instrument možete odspojiti od strujnog kruga u bilo kojem trenutku.

Metrel multifunkcionalni adapteri.

Metrel adapteri za provjeru električne funkcionalnosti i sigurnosti punionica.