Prikazano 4 proizvoda.

Inteligentno rješenje kombiniranja pametnog telefona i mjerne sonde

Referentni mjerni instrument za mjerenje temperature i vlage sa preciznim Pt100 psihrometrom FPA836-3P3  ili kapacitivnim senzorom PHAD 36Rx za temperaturu i vlagu.

Digitalni ručni termo-higrometar sa dva ulaza, te dodatnim IC termometrom.

Digitalni ručni termohigrometar.