Prikazan 1 proizvod.

RUČNI MULTI-DETEKTOR OPASNIH EKSPLOZIVNIH I TOKSIČNIH PLINOVA, a CO, O2, H2S i LEL senzorima te Li-Ion baterijom.

Sadrži 1 do 4 standardna senzora (O2; LEL, + senzori za toksične plinove po izboru: CO, H2S, SO2), u kompaktnom kućištu sa pumpom za uzorkovanje.