Prikazano 6 proizvoda.

Set za automatski i pouzdan nadzor temperature u hladnjacima.

Datalogger za mjerenje temperature i vlage s integriranim sondama tipa NTC.

Datalogger za mjerenje temperature pomoću vanjskih sondi tipa NTC.

Datalogger za mjerenje temperature i vlage pomoću vanjske sonde.

Datalogger za mjerenje temperature pomoću vanjskih sondi tipa K, J ili T.

Datalogger za mjerenje temperature pomoću integrirane sonde tipa NTC.