Klasa I
Prikazano 4 proizvoda.

Digitalni uređaj za mjerenje i analizu buke izrađen prema normama: IEC 61672-1, IEC 60651 i IEC 60804 Kl. 1

Uređaj za mjerenje i analizu buke prema normama: EC 61672, IEC 61260, IEC 60651 i IEC 60804 Kl.1

Integrirajući zvukomjer, Klase 1 izrađen prema normama IEC 61672-1 klasa 1, IEC 60651 tip1 i IEC 60804 tip1.

Integrirajući zvukomjer, Klase 1 izrađen prema normama IEC 61672-1 klasa 1, IEC 61260 klasa 1, IEC 60651 tip1 i IEC 60804. Kao oktavni i tercni spektralni analizator u realnom vremenu odgovara normi IEC 61260.