Prikazano 5 proizvoda.

Svi modeli Metrel strujnih kliješta.

Strujna kliješta za TrueRMS mjerenje AC struje sa čeljustima na kabelu

Lagana, džepna kliješta za mjerenje struje odvoda s promjerom čeljusti 40 mm

Strujna kliješta za ispitivanje postojanja opterećenja (struje), izmjeničnog napona i neprekinutosti strujnih krugova.

Digitalna strujna kliješta 3 3/4-digita