Ispitivanje FN elektrana

Ovo područje najbolje je podijeliti na dvije grupe.

 

  • U prvu spada mjerenje koje je uvjet od strane HEP-a za spajanje vaše FN elektrane, a to je ispitivanje kvalitete električne energije prije i poslije spajanja elektrane na mrežu. (lijevi stupac)

 

  • Drugi tip mjerenja je ispitivanje električnih parametara FN elektrane (EN 62446) i njena sigurnost.
Prikazano 5 proizvoda.

MI 3108

Jedinstveni instrument na tržištu sa mogućnošću ispitivanja elektroinstalacije po IEC/EN 61557 te fotonaponske grane po EN 62246. Pored mjerenja definiranih u normi instrument može prikazati I - U karakteristiku, proračun STC vrijednosti kao i snagu na DC i AC strani invertera.

Posebna pažnja posvećena je i sigurnosti tako da zahvaljujući PV sigurnosnoj sondi  instrument možete odspojiti od strujnog kruga u bilo kojem trenutku.

Set je namijenjen za ispitivanje fotonaponskih instalacija u skladu sa normom IEC  62446

 

Set je namijenjen za ispitivanje fotonaponskih instalacija u skladu sa normom IEC  62446

Novi vrhunski uređaj za analizu kakvoće električne energije usklađen prema IEC61000-4-30 klasa A

Analiza podataka i pregled parametara u skladu sa EN 50160

Trofazni analizator kvalitete električne energije i logger u skladu s novim IEC 61000-4-30 Class-A standardom (EN 50160).

Pogodan za snimanje kvalitete električne energije na fotonaponskim elektranama prije i nakon puštanja u rad.