Prikazan 1 proizvod.

Ispitni uređaj ISA TDX5000 je razvijen kao kompatno rješenje za visoko naponska mjerenja tangensa delta (disipacijskog faktora) i kapaciteta VN opreme. Korištenjem otporničke opcije moguća su i mjerenja na rotacijskim strojevima.

Potpuno automatski ispitni uređaj
Promjenjiva frekvencija izlaznog signala: 15-500 Hz
Izlazni napon do 12 kV
Mogućnost mjerenja tangensa delta, kapaciteta, faktora disipacije i struje uzbude
PADS - Power Apparatus Diagnostic Software SW programski paket omogućava automatsko ispitivanje, procjene mjernih rezultata i izradu profesionalnih ispitnih izvješća
USB sučelje i Ethernet sučelje za komunikaciju s PC računalom
Patentirana tehnologija za mjerenja tangensa delta i kapaciteta
Lagan i kompaktan mjerno ispitni uređaj