Prikazano 2 proizvoda.

Cjevovodi djeluju pod velikim pritiskom. Ako su dodatno opterećeni, materijal cjevovoda, na primjer čelik, brzo doseže svoju granicu. U ekstremnim slučajevima, jaka korozija može prouzrokovati kvar na cjevovodu, što može rezultirati istjecanjem koje može prouzrokovati ogromne materijalne i okolišne štete. Zbog toga se tijekom rada mora kontinuirano pratiti stanje cjevovoda. Posebno se svaka korozija mora odmah uočiti u cijelom cjevovodu.

Koaksijalna spojna kutija EXFS

U prošlosti su ex izolirajuća iskršta za zaštitu izolacijskih spojeva obično postavljane pod zemljom ili u ex zonama. Zbog toga su održavanje i inspekcija vremenski intenzivne i ponekad uključivale opsežno kopanje, što je bilo skupo.
Odgovor je koaksijalni konekcijski priključak EXFS koji se može instalirati iznad zemlje ili izvan ex zona.