Metrel VoltScanner

MI 2130

Jednofazni analizator kvalitete napona

-Praćenje i analiza naponskih događaja i tranzijenata (propadi, nadvišenja, prekidi)

-Periodička i statistička analiza

-Automatsko brzo podešavanje postavki

-Interna memorija za pohranu rezultata

-Analiza rezultata na računalu

 

KOMPLET se sastoji od:

  • Mjerni instrument
  • priključni kabel sa šuko utikačem
  • 4 x 1,2 V NiCd akumulatorske baterije
  • programski paket Power Link
  • serijski RS 232 kabel
  • certifikat proizvođača
  • upute za upotrebu