WTW PhotoFlex Turb

Prijenosni fotometar sa mogućnosti mjerenja turbiditeta.

-Mjerni parametri:

 -pH 0...16; točnost ±0.01 pH

 -Turbiditet 0...1100 NTU/FNU; točnost 0.01 NTU/FNU ili ±2% mjerene vrijednosti

 -Fotometrija; točnost < 2nm, ponovljivost 0.005 abs.

-LED izvor svjetla (436, 517, 557, 594, 610, 690 nm) + 860nm Infracrveno

-Određivanje do 100 mjernih metoda

-3 tajmera

-Kalibracija u 3 točke, prilikom mjerenja novom metodom, jednom dnevno s LabStation

-Memorija za pohranu (1000 lokacija)

-RS232 interface

-Samo mjerni instrument