Metrel EurotestPV
Dokumenti:

MI 3108

Jedinstveni instrument na tržištu sa mogućnošću ispitivanja elektroinstalacije po IEC/EN 61557 te fotonaponske grane po EN 62246. Pored mjerenja definiranih u normi instrument može prikazati I - U karakteristiku, proračun STC vrijednosti kao i snagu na DC i AC strani invertera.

Posebna pažnja posvećena je i sigurnosti tako da zahvaljujući PV sigurnosnoj sondi  instrument možete odspojiti od strujnog kruga u bilo kojem trenutku.

Mjerenja na fotonaponskoj strani

 • Napon, struja, snaga, energija
 • Uoc (napon otvorenog kruga) i Isc (struja kratkog spoja)
 • I - U krivulja za PV module i stringove
 • Iradijacija
 • Temperatura modula

 

Mjerenje na AC strani  PV instalacije  (kvaliteta energije)

 • Napon, struja, snaga, frekvencija, faktor snage, energija, harmonici
 • Efikasnost PV modula, inverter, proračun PV sustava

 

 Ispitivanje električne instalacije

 • Otpor izolacije
 • Neprekinutost zaštitnog vodiča
 • Linijska impedancija
 • Impedancija petlje kvara ( bez okidanja FID sklopke)
 • RCD test (tipovi AC, A i B)
 • Otpor uzemljenja
 • Izmjenična struja
 • TRMS napon, frekvencija i redoslijed faza
 • Snaga, energija i harmonici