Seaward PV100 set

Set je namijenjen za ispitivanje fotonaponskih instalacija u skladu sa normom IEC  62446

Jednostavno i sigurno ispitivanje panela kad su pod naponom

-neprekinutost zaštitnog vodiča do 10 Ω

-Mjerenje napona otvorenog kruga do 1000V DC

-Automatska indikacija polariteta sa zvučnim i vizualnim upozorenjem

-Mjerenje struje kratkog spoja do 10 A DC

-Mjerenje otpora izolacije ispitnim naponom od 250, 500 i 1000 V

 

KOMPLET se sastoji od:

  • PV100 tester
  • MC4 adapter  za mjerne vezice x2
  • Sunclix adapter za mjerene vezice x2
  • Mjerne vezice sa krokodil hvataljkama x2
  • AC/DC srujna kliješta
  • Torba
  • Certifikat o kalibraciji
  • CD sa uputama