Fluke CorporationMetrelDehnDILOWTWKimo InstrumentsTektronixYokogawaMRU
EtherScope Series II Network Assistant

Etherscope je mrežni asistent za LAN analizu, sa optičkim sučeljem

- Mjerenje Ethernet performasni: dokumentiranje performansi kao temelj za SLA   

  verifikaciju ili usporedbu radnih svojstava nakon poboljšanja (upgrade) mreže

- Mjerenje s kraja na kraj: propusnosti (throughput), latencije, gubitka okvira,

  kolebanja (jitter), BER na brzinama do 1 Gigabita

- Jednostavna interpretacija rezultata sa pass/fail odlukom

Gigabit LAN analiza:

- Verifikacija parica i optičkih kabela s TDRom, lociranje mjesta pogreške, provjera

  mape ožičenja i mjerenje optičkih gubitaka

- Praćenje utilizacije porta i grešaka ovisno o tipu prometa

- Identifikacija VLAN-a i praćenje lokalnog prometa

- Verifikacija i dokumentacija mrežnih servisa (DHCP, DNS, Email, FTP...)

  802.11 WLAN analiza (opcija):

- Otkrivanje problema pri konekciji

- Identifikacija i lokacija neautoriziranog pristupa

- Aktivna i pasivna 802.11a/b/g analiza

- Usporedba rezultata RF pokrivenosti prije promjene lokacije 

 

KOMPLET uključuje: LAN analizator serije II, punjive Li-Ion baterije, zaštitna torbica, remen za nošenje, AC adapter/punjač, wire map (WireView #1) za udaljenu stranu, CompactFlash® kartica, spojni kabel, RJ-45 adapter, kratki priručnik, CD, kofer, upute

Dodatna oprema