PowerMaster MI 2892

Mjerni instrument za analizu kvalitete električne energije u klasi A sa velikim ekranom u boji i mogućnošću pristupa podacima preko interneta za vrijeme trajanja snimanja parametara mreže.

-      4 naponska mjerna kanala

-      4 strujna kanala s mogućnošću automatskog prepoznavanja strujnih kliješta

-      Fazni dijagram

-      mjerenje temperature

-      mjerenje harmonika i interharmonika te THD-a

-      Simultano mjerenje i snimanje osnovnih parametara (U, I, P, Q, S, PF, cosφ, THD)

-      Analiza kvalitete el. Energije po EN 50160 uključujući mjerenje flikera i standardiziranog ispisa u grafičkom i tabličnom obliku

-      Sukladno IEEE 1459

-      Mjerenje u 4 kvadranta (generator i trošilo sa kapacitivnom i induktivnom karakteristikom)

-      Mogućnost simultanog praćenja 1000 parametara

-      Mikro SD kartica 8 GB (opcija do 32 GB) za pohranu mjerenja u trajanju do godinu (ovisno o količini parametara i periodu integracije)

-      U suglasnosti sa standardom za kvalitetu el. Energije IEC 61000-4-30 klasa A

-      snimanje tranzijenata

-      Mjerenje snage u suglasnosti sa IEC 61557-12 i IEEE 1448

-      Veliki TFT zaslon u boji 4,3“ sa pozadinskim osvjetljenjem (480 x 272 točaka)

-      Simultanih 8 kanala -16 bit AD konverzija pa precizno mjerenje snage (minimalna greška faznog pomaka)

-      do 15 sati autonomnog rada (punjive baterije)

-      PowerView programski paket za analizu i ispis rezultata

KOMPLET:

 • Mjerni instrument powerq4
 • 4 jednofazna fleksibilna strujna kliješta (rogovski svitak) 3000/300/30A
 • 4 ispitne pipalice
 • 5 krokodil hvataljke i naponskih mjernih vezica
 • Mikro SD memorijska kartica 8 GB
 • CD sa powerview softverom, RS232, USB i Eternet kabel
 • Adapter za napajanje
 • 6 punjivih 1.2V Ni-Mh baterija
 • Mekana torba
 • Mjerno izvješće proizvođača
 • Temperaturna  sonda
 • Originalne upute proizvođača

Dodatna oprema