BROCKHAUS FLUXMETAR F 10

Mjerni instrument za mjerenje svih magnetskih svojstava magnetskih materijala koji se odnose na kontrolu kvalitete.
Primjene u polju istraživanja i razvoja, automatske kontrola procesa, kontrole kvalitete, ulazne inspekcije.

Pri promjeni gustoće toka mijenja inducirani napon čija pormjena je proporcionalna promjeni toka.
Fluxmeter F 10 integrira ovaj napon i prikazuje integralni napon.
Funkcija samo-kalibracije instrumenta osigurava konstantnu točnost mjerenja.
Mogućnost izbora prikaza izmjerenih vrijednosti u različitim mjernim jedinicama, npr. : Tesla, A / m ili Vs.
Omogućena optimalna primjena u velikom broju mogućih aplikacija.

Analogni naponski integrator za mjerenje svih parametara za određivanje kvalitete magnetskih parametara
Integrirani uređaj za kalibraciju
Automatska identifikacija priključene sonde
Izbor mjernih jedinica
Integrirani komparator
Funkcija samo-ispivanja
Pohrana vršnih vrijednosti
Analogni izlaz
Kvalitetno strukturirano korisničko sučelje
Osvijetljeni grafički zaslon
Demo SW programski paket za priključak na PC računalo