ISA TDX 5000 - ISPITNI UREĐAJ ZA MJERENJE TANGENSA DELTA, KAPACITETA I FAKTORA SNAGE NA ENERGETSKOJ OPREMI
Dokumenti:

Ispitni uređaj ISA TDX5000 je razvijen kao kompatno rješenje za visoko naponska mjerenja tangensa delta (disipacijskog faktora) i kapaciteta VN opreme. Korištenjem otporničke opcije moguća su i mjerenja na rotacijskim strojevima.

Potpuno automatski ispitni uređaj
Promjenjiva frekvencija izlaznog signala: 15-500 Hz
Izlazni napon do 12 kV
Mogućnost mjerenja tangensa delta, kapaciteta, faktora disipacije i struje uzbude
PADS - Power Apparatus Diagnostic Software SW programski paket omogućava automatsko ispitivanje, procjene mjernih rezultata i izradu profesionalnih ispitnih izvješća
USB sučelje i Ethernet sučelje za komunikaciju s PC računalom
Patentirana tehnologija za mjerenja tangensa delta i kapaciteta
Lagan i kompaktan mjerno ispitni uređaj

Popis objekata ispitivanja i vrste ispitivanja koje je moguće na njima provoditi koristeći ispitni uređaj ISA TDX5000

Strujni transformatori - mjerenje tangensa delta
Naponski transformatori - mjerenje tangensa delta
Transformatori snage - mjerenje struje uzbude
Transformatori snage - mjerenje tangensa delta
Prekidači - mjerenje tangensa delta

ISPITNA MJERENJA

• Kapacitet

Mjereno područje 1: od 1 pF do 3uF.
Razlučivost: 6 znamenaka.
Točnost:
Tipično: ± 0,03% od vrijednosti ± 0,1 pF;
Zajamčena: <0,1% vrijednosti + 1pF ((od 45 do 70 Hz).
• Tan Delta ili faktor disipacije DF
Mjereno područje 1: od 0 do 10% (kapacitivni).
Razlučivost:5 znamenki
Točnost:
Tipično: 0,05% od vrijednosti ± 0,005%;
Zajamčena: 0,1% od vrijednosti ± 0,005% (od 45 do 70 Hz, struja <10 mA).
Mjerno područje 2: od 0 do 100%
Razlučivost: 5 znamenki;
Točnost
Tipično: 0,3% od vrijednosti ± 0,01%;
Zajamčena: 0,5% vrijednosti ± 0,02%.

Mjerno područje 3: više od 100%.
Razlučivost: 5 znamenki
Točnost:
Tipična: 0,5% od vrijednosti ± 0.03%;
Zajamčena: 0,8% od vrijednosti ± 0,05%.

• Faktor snage PF (ili cos (φ))
Mjerno područje 1: od 0 do 10% (kapacitivno).
Razlučivost: 5 znamenki;
Točnost:
Tipično: 0,05% od vrijednosti ± 0,005%;
Zajamčena: 0,1% od vrijednosti ± 0,005% (od 45 do 70 Hz, struja <10 mA).

Mjerno područje 2: od 0 do 100%.
Razlučivost: 5 znamenki;
Točnost:
Tipično: 0,3% od vrijednosti ± 0,02%;
Zajamčena: 0,5% vrijednosti ± 0,02%.

• Impedancija
Mjerno područje: Od 1K ohma do 1400 MOhm.
Razlučivost: (5 znamenki) 0,1 mH
Točnost:
Tipično 0.3% od vrijednosti ± 0,1%,
Zajamčeno <0,5% vrijednosti.
Razčulivot: 6 znamenki.

• Snaga
Mjerna područja: 10 kW, 100 kW, 1 MW.
Razčulivost: (5 znamenaki): 0,1 MW;
Točnost: <0,5% od vrijednosti ± 1 mW.
Isti rasponi i točnosti primjenjuju se i za reaktivnu i prividnu komponentu mjerenja snage.

• Induktancija

Mjerno područje 1: od 1 H do 10 kH.
Razlučivost (5 znamenaka): 0,1 mH;
Točnost:
Tipično: 0,3% od vrijednosti ± 0,5 mH;
Zajamčena: 0,5% vrijednosti.

Mjerno područje 2: od 100 H do 1 MH.
Razlučivost (5 znamenaka): 1 H;
Točnost:
Tipično: 0,3% od vrijednosti;
Zajamčena: 0,5% vrijednosti.