LAR Process Analysers AG - Elox100
Dokumenti:

Kontinuirano praćenje COD-a.

• Mjerno područje: 1-100.000 mg / l COD

• Vrijeme odziva: <4 minute

• Elektrokemijska oksidacija

• Kontinuirano praćenje COD-a

• Jednostavno rukovanje i održavanje

• Visoki oksidacijski potencijal

• Nema smetnje klorida

• Nema memorijski efekt