LAR Process Analysers AG - BioMonitor
Dokumenti:

Određivanje BOD-a, respiracije i toksičnosti. 

  • Mjerno područje: 1-200.000 mg / l BOD, 0-100% toksičnost, respiracija u mg O2 / l x min
  • Vrijeme odziva: 3-4 min. (korisnički podesivo)
  • Potpuna biološka degradacija uzorka u najbržem mogućem roku
  • Korištenje vlastitog aktivnog mulja 
  • Nema memorijski efekt