Sveučilište Sjever - Sveučilišni centar Varaždin: Prezentacija vježbi za fiziku, 20. 3. 2018.

- PHYWE TESS advanced - Didaktički set, osnovni set opreme iz mehanike