Tehnička škola Bjelovar: Isporuka robe i prezentacija vježbi za fiziku, 20. 3. 2018.

- Didaktički set MEHANIKA 1, MEHANIKA 2, SET ZA LINEARNO GIBANJE, OPTIKA 1 i SET ZA MIJEŠANJE BOJA