Građevinski fakultet u Rijeci - Zavod za hidrotehniku

- Popravak i montaža Generatora valova koji služi za Hidraulička ispitivanja hidrotehničkih građevina i hidrauličkih procesa u otvorenim koritima. (GUNT)

Rijeka, 6/12/2018.