8. kongres Saveza Alpe Adria akustike

 - 8. kongres Saveza Alpe Adria akustike održan u Zagrebu, na Sveučilištu u Zagrebu, od 20. do 21. rujna 2018. godine.


Tijekom dana kongresa, domaći i međunarodni stručnjaci predstavili su niz znanstvenih i primijenjenih radova o svojim istraživanjima i stručnim aktivnostima na svim područjima akustike. Konkretno, kongresne teme obuhvaćaju arhitektonsku i zvučnu akustiku, zvučne i govorne akustičke, ekološke i prometne buke, mehanizam buke i kontrolu vibracija, računalnu akustiku, elektroakustiku, akustičku legislativu, glazbenu akustiku, mjerne tehnike, nelinearnu akustiku, psihoakustiku i percepcija zvuka, obrada signala, stvaranje zvuka i zračenje, ultrazvuk, hidroakustika itd.

Naša prisutnost na kongresu je bila u svojstvu sponzora, gdje smo izložili promotivne materijale iz našeg prodajnog asortimana.