TESTO 175 T3

Testo 175T3 je data loger temperature sa dvije eksterne sonde (tip K ili tip T) koje omogućavaju paralelno praćenje i snimanje sa dviju mjernih lokacija.  Idealan je za primjene koji zahtijevaju nadzor visokih temperatura. 

Jednostavno spajanje na računalo putem USB kabela za programiranje i preuzimanje rezultata mjerenja.

Izaberite jednu od tri verzije softvera za programiranje i analizu mjernih podataka:

  • Softver ComSoft Basic - dostupan za besplatno preuzimanje - omogućuje vam da programirate logger i analizirate podatke brzo i jednostavno
  • Softver ComSoft Professional - pruža vam dodatne mogućnosti i detaljniju analizu vrijednosti temperature
  • Softver ComSoft CFR 21 dio 11 - idealan za posebne zahtjeve farmaceutskog sektora u skladu s 21 CFR Part 11

 

Tehničke specifikacije:


Temperatura – TC tip K (NiCr-Ni)
Mjerno područje -50 ÷ 1000 °C
Točnost ± 0,5 °C (-50 ÷ 70 °C)
± 0,7% mv (+70,1 ÷ 1000 °C)
Rezolucija 0.1 °C

Temperatura – TC tip T (Cu-CuNi)
Mjerno područje -50 ÷ 400 °C
Točnost ± 0,5 °C (-50 ÷ 70 °C)
± 0,7% mv (70,1 ÷ 1000 °C)
Rezolucija 0.1 °C

Opći tehnički podaci
Dimenzije      89 x 53 x 27 mm
Klasa zaštite  IP65
kanali            2 eksterna
Tip baterije    3 x AAA
Vijek baterije 3 godine (15 min mjerenja)
Memorija       1.000.000 mjernih vrijednosti

 

KOMPLET:
Testo 175 T3 data logger, zidni nosač s lokotom, baterije i kalibracijski protokol
Kataloški broj 0572 1753

 

*OPCIJA
USB kabel za spajanje na računalo
Kataloški broj 0449 0047