AHLBORN Almemo 1036-2

Referentni mjerni instrument za mjerenje temperature i vlage sa preciznim Pt100 psihrometrom FPA836-3P3  ili kapacitivnim senzorom PHAD 36Rx za temperaturu i vlagu.

Tehničke specifikacije instrumenta:
Broj ulaza             2 za Pt100 psihrometar ili kapacitivne senzore
Mjerno područje   -200 ÷ 400 °C
Točnost                ±0,01 K ± 1 digit (u području -50 ÷ 400 °C)
Rezolucija            0,001 K
Baterije                3 AA alkalne baterije
Dimenzije            127 x 83 x 42 mm, 290 g

 

Integrirani senzor za mjerenje atmosferskog tlaka:

Mjerno područje

700 ÷ 1100 mbar

Točnost

±2,5 mbar (pri 23 °C ±5 K)

 

 

 

 

Pt100 Psihrometar

Mjerni element

2 x Pt 100 klasa B

Kat.br. FPA836-3P3

Mjerno područje

do 90 °C, cca 10 ÷ 100 %RH

 

Točnost

<±1 %RH pri nominalnim uvjetima

 

Nominalni uvjeti

23 °C ± 2 K, 1013 mbar, 50 %RH

 

Dimenzije

175 x 50 x 75 mm

 

KOMPLET:

-       Referentni mjerni instrument Almemo 1036-2

-       ZA1312NA10 Mrežni adapter

-       ZA1919DKU USB podatkovni kabel

-       SW5500AV Softver Almemo View

-       FPA 836-3P3 Psihrometar sa priborom i DAkkS kalibracijskim certifikatom

-       DAkkS kalibracijski certifikat za atmosferski tlak u 5 mjernih točaka

-       Kofer za instrument

-       Baterije

Kat. br. SP10362D

 

Mogućnost korištenja kapacitivnih senzora PHAD 36Rx, brošura dostupna u pdf formatu pod kategorijom Dokumenti (ispod slike).

Kontaktirajte nas da zajedno odaberemo senzore koji bi odgovarali vašim potrebama.