Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in Kemijsko tehnologijo

- Dostava, montaža i prezentacija Seta za kontrolu PH vrijednosti i Seta za kontrolu razine i protoka.

Robu preuzeo dr. Miloš Bogataj

Maribor, 7/12/2018.