Elektrotehnička škola za energetiku u Sarajevu

- Isporuka i montaža stolova za Kabinet elektrotehnike.

Sarajevo, 11/01/2019.