Industrijsko - obrtnička škola Šibenik, 7.3.2019.

Prezentacija cjelokupnog programa firme GUNT

    Industrijsko-obrtnička škola Šibenik jedna je od 25 škola koja je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) za podsektor strojarstva za tri županije: Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska, a to je bio i povod sastanka s ravnateljom i profesorima škole.

    Osim redovnog obrazovanja učenika, a u skladu zahtjevima RCK-i, škola treba ponuditi i obrazovanje odraslih kroz doškolovanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, edukacije obrtnika, nastavnika i stručnih učitelja, mobilnost učenika kroz EU projekte u svrhu provođenja stručne prakse i dr. s glavnim ciljem povezivanja obrazovanja i tržišta rada u skladu s razvojem novih tehnologija.

    Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, kao i 24 drugih škola imenovanih centrima kompetetnosti, prijavljuje projekt “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” koji će se financirati iz EU fonda. U okviru spomenutog projekta škola ulazi u projektne aktivnosti kao što su, radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata za RCK-ove, nabava specijalizirane opreme, edukacija za novu specijaliziranu opremu i dr.

    Industrijska-obrtnička škola Šibenik će, prema odluci Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika, dobiti novi prostor za RCK površine cca 1800 m2 koji treba adaptirati, a u neposrednoj je blizini škole. U okviru tog prostora predviđen je i prostor od cca 100 m2 za Praktikum za strojarske instalacije, odnosno obnovljive izvore enregije i energetsku učinkovitost kao i dodatni vanjski prostor uz RCK.

    Sve gore spomenuto je bio povod sastanka, gdje smo ravnatelja i nastavnike pobliže upoznali sa spomenutim edukativnim sadržajima proizvođača Gunt, ali i sa ostalim proizvodima proizvođača koje naša tvrtka zastupa, a vezani su s tematikom ovog sastanka.