Tehnička škola Gradiška (BiH)

Instalacija opreme i edukacija za rad na opremi Lucas-Nülle

Njemačka organizacija GIZ u okviru projekta ‘’Stručno obrazovanje u BiH’’ donirala je Tehničkoj školi Gradiška, JU Mašinskoj školi Prijedor, Srednjoj stručnoj školi "Džemal Bijedić" Goražde, Srednjoj tehničkoj školi "Hasib Hadžović" Goražde, Srednjoj strojarskoj školi Fausta Vrančića Mostar i Srednjoj mašinsko-saobraćajnoj škola Mostar opremu u ukupnoj vrijednosti 167.000 eura.

Stručni savjetnik na projektu stučnog obrazovanja, g. Danijel Radić, rekao je da je GIZ ovaj put osigurao opremu za pneumatiku, hidrauliku i tehnike lijevanja.

G. Radić je dodao i da je u Gradišci organizirana i trodnevna obuka za profesore svih škola koje sudjeluju u projektu i zahvalio se tvrtki BELMET 97 d.o.o. na isporučenoj opremi i edukaciji profesora.

Predavanje o novoj opremi održao je Ivan Ostojić iz Zagreba koji je rekao da se predavanje sastojalo od teorijskog i praktičnog djela. On je naglasio da praksa puno znači profesorima koji će učenicima lakše prenijeti znanje, ali i učenicima koji će raditi na komponenatama sa kojima će se kasnije susresti u industriji.