Edukacijske slagalice _ METREL MI 3298 Simulator mrežnog postrojenja

METREL MI 3298 Simulator mrežnog postrojenja

MI 3298 Simulator mrežnog postrojenja (MI 3298 P1 i MI 3298 T) zasnovan na konceptu “slagalice” za simulaciju i vježbe različitih mjernih situacija na polju visokog
napona. Može se koristiti kao samostalna vježba ili bilo koji broj vježbi povezanih zajedno...

Kompleti:

AD1 MI 3298 - SIMULATOR UZEMLJENJA/
TRANSFORMATORA/OTPORA IZOLACIJE

Set uključuje slijedeću opremu:
• MI 3298 P1 Earth/Ground trainer module 2 pcs
• MI 3298 T Transformer/Insulation trainer module
• MI 3295 Step Contact Voltage Measuring System
• MI 3205 TeraOhmXA 5kV
• MI 3280 Digital Transformer Analyser
• MI 3250 MicroOhm 10A
• MI 3290 GX 1 Earth Analyser

 

AD2 MI 3298 - SIMULATOR UZEMLJENJA/
TRANSFORMATORA/OTPORA IZOLACIJE

Set uključuje slijedeću opremu:
• MI 3298 P1 Earth/Ground trainer module
• MI 3298 T Transformer/Insulation trainer module
• MI 3295 Step Contact Voltage Measuring System
• MI 3205 TeraOhmXA 5kV
• MI 3280 Digital Transformer Analyser
• MI 3290 GX 1 Earth Analyser

 

AD3 MI 3298 - SIMULATOR UZEMLJENJA


Set uključuje slijedeću opremu:
• MI 3298 P1 Earth/Ground trainer module
• MI 3295 Step Contact Voltage Measuring
• System MI 3290 GX 1 Earth Analyser

 

AD4 MI 3298 - SIMULATOR
TRANSFORMATORA/OTPORA IZOLACIJE

Set uključuje slijedeću opremu:
• MI 3298 T Transformer/Insulation trainer module
• MI 3205 TeraOhmXA5 kV
• MI 3280 Digital Transformer Analyser