Edukacijski korner 4 u 1 _ MI 3399 Simulator primjene kvalitete i električne sigurnosti

Simulator za kompletno ispitivanje:
• Sigurnosti električnih instalacija
• Fotonaponskih elektrana
• Kvalitete snage i napona
• Sigurnosti ispravnosti električnih
   uređaja i strojeva

Edukacijski moduli:

• Modul sigurnosti NN električnih instalacija ;
• Modul TN / TT / IT sustava uzemljenja;
• Simulator zaštite od munje, Modul za
   zaštitu od prenapona;
• Posebne instalacije i modul sigurnosti lokacije;
• Modul sigurnosti vozila i mobilnih punionica.