Dehn Zaštita cjevovoda - Koaksijalna spojna kutija EXFS

Koaksijalna spojna kutija EXFS

U prošlosti su ex izolirajuća iskršta za zaštitu izolacijskih spojeva obično postavljane pod zemljom ili u ex zonama. Zbog toga su održavanje i inspekcija vremenski intenzivne i ponekad uključivale opsežno kopanje, što je bilo skupo.
Odgovor je koaksijalni konekcijski priključak EXFS koji se može instalirati iznad zemlje ili izvan ex zona.

Siguran pregled - izvan ex zone
Koaksijalna kutija EXFS štiti izolacijske spojeve cjevovoda u potencijalno eksplozivnim područjima. Kako bi se olakšale redovite inspekcije, koaksijalni priključni razvodnik s integriranim ex izolirajućim iskrištem EXFS 100 ugrađuje se izvan ex zone . Dakle, inspekcija je brza i jednostavna. Ovo rješenje zaštite već se koristi u postaji za prijenos prirodnog plina cjevovoda MONACO