3. Dani strukovnih nastavnika, Šibenk - 9. do 11. 10. 2019.

Prezentacija, OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

Ivica Ostojić s temom "Oprema za modeliranje i prikaz nadzemnih i podzemnih vodenih tokova"

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u Šibeniku su održani treći dani strukovnih nastavnika koji su namijenjeni nastavnicima strukovnih predmeta. Na stručnom skupu je bilo 500 strukovnih nastavnika, sa svrhom što bolje i kvalitetnije pripreme za provedbu kurikularne reforme i bolji rad s učenicima.

Događaj se financira iz ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“ čija je vrijednost veća od 11 milijuna kuna.

Na spomenutom skupu je i tvrtka Belmet 97 imala predavača, a to je bio kolega Ostojić, koji je održao prezentaciju s temom "Oprema za modeliranje i prikaz nadzemnih i podzemnih vodenih tokova".

Nakon prezentacije smo uzeli kontakte sudionika predavanja koje ćemo naknadno još više upoznati sa asortimanom koji nudimo.

Kao i bično kolega Ostojić je to odradio na vrhunskom nivou, a dokaz tomu je pažnja sudionika i odlični komentari nakon same prezentacije.

bš.