Atlantis - Suvremeno učilište u Splitu, 15.10.2019.

Instalacija opreme i edukacija nastavnika za pomorska zanimanja električara

Instalaciji opreme i edukaciji nastavnika za pomorska zanimanja električara prisustvovali su: Roko Mišerda, student na Sveučilištu u Splitu i predavač na Suvremenom učilištu Atlantis i Darija Marija Jelić, elektronika i automatika.

Kolega ostojić je na vrhunskom nivou odradio instalaciju opreme i edukaciju nastavnika za pomorska zanimanja električara, koja će biti od velike pomoći pri edukaciji brodskih električara, rekao je g. Roko Mišerda.

bš.