Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik, 16.10.2019.

Montaža opreme i edukacija nastavnika

Montaža opreme i edukacija nastavnika za Pneumatiku, tečaj br. SO2801-6A i Osnove hidrauličkih sklopova, tečaj br. SO2801-5A

Profesor Krešimir Cvetanović, prezentacijom je jako zadovoljan i nada se da će uskoro biti potrebe za još opreme koja će pomoći da edukacija učenika bude na još većem nivou.

 

bš.