Veleučilište Velika Gorica, 23.01.2020.

Isporuka Optičke klupe s pripadajućim kompletom (PHYWE) i edukacija

Za potrebe EU projekta "KOZMOK - krizni menadžment, optometrija, održavanje zrakoplova i motornih vozila - okvir kvalifikacija", Veleučilištu Velika Gorica isporučili smo:

- PHYWE - Eksperiment: leće, zakonitosti loma svijetla i optički instrumenti,
- PHYWE TESS Optika/Atomska fizika - set nužno potrebne dodatne opreme,
- PHYWE TESS set - Optika/Atomska fizika,
- Software interTESS Fizika, Optika / Atomska fizika, DVD.

Nakon isporuke kolega Ostojić je održao osnovnu edukaciju za korištenje opreme.

 

bš.