Razvoj i usvajanje novih tehnologija obvezuje nas da ovisno o interesu naših korisnika provodimo i edukaciju o korištenju instrumenata, zakonskim obvezama u vezi mjerenja i sl.

Navedimo neke od seminara i predavanja koja smo organizirali:

MJERENJE RAZINE BUKE OKOLIŠA I TERENSKA MJERENJA ZVUČNE IZOLACIJE

FLUKE CERTIFICIRANI TEHNIČAR STRUKTURNOG KABLIRANJA

TEČAJ ZA DEHNSUPPORT – SOFTVER ZA PROCJENU RIZIKA OD UDARA MUNJE

Edukacije