Tvrtka BELMET 97 d.o.o. u svojoj organizaciji ima umjerni laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

U mogućnosti smo umjeriti sljedeća mjerila:

-Mjerila istosmjernog napona

-Mjerila izmjeničnog napona

-Mjerila istosmjerne struje

-Mjerila izmjenične struje

-Mjerila otpora

U mogućnosti smo obaviti umjeravanje svih instrumenata iz prodajnog programa preko naših partnera – ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija, kako bi omogućila korisniku da dobije umjeren instrument prigodan za uporabu odmah nakon isporuke.

Redovnim umjeravanjem provjeravamo točnost mjerila koje se tijekom vremena mijenja, zbog djelovanja raznih vanjskih utjecaja. Na taj način dobivamo uvid u povijest uređaja i osiguravamo pouzdanost u rad mjernih uređaja

Umjerni Laboratorij